Pa­si­ra­šė pa­tai­są

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tą įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria lai­ki­nai, iki gruo­džio 31-osios, grą­ži­na­ma 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta cent­ri­niam šil­dy­mui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.