Pa­ma­ra­ziai

Lietuvos Rytas - - 15 -

Vil­niaus ra­jo­ne au­to­mo­bi­liui „Opel Vect­ra“su­si­dū­rus su į ke­lią iš­bė­gu­siu brie­džiu, gy­vū­nas nu­gai­šo, o 37 me­tų vai­ruo­to­jas dėl gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Ava­ri­ja įvy­ko anks­tų ant­ra­die­nio ry­tą ke­ly­je Vil­nius – Ly­da.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.