Kruo­piai

Lietuvos Rytas - - 15 -

Ak­me­nės ra­jo­ne per gais­rą su­de­gė 544 šie­no ru­lo­nai.Gais­ras ki­lo pir­ma­die­nio va­ka­rą.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams ūki­nis pa­sta­tas de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo įg­riu­vęs. Įta­ria­ma, kad ug­nį įžie­bė du vai­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.