Bar­bor­lau­kis

Lietuvos Rytas - - 24 -

Gra­žiau­sia Jo­na­vos ra­jo­no so­dy­ba pri­pa­žin­ta Švei­ca­ri­jos se­niū­ni­jos kai­me ūki­nin­kau­jan­čių Lau­ros ir Ta­do Sur­vi­lų so­dy­ba.

Su­tuok­ti­niai au­gi­na bi­tes, avis, taip pat ak­ty­viai plė­to­ja kai­mo tu­riz­mą.

Sur­vi­lų kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je ne vien gra­ži ap­lin­ka, bet ir daug pra­mo­gų: ba­sa­ko­jų ta­kas, dis­kgol­fo par­kas, fu­tbo­lo gol­fas, krep­ši­nio, fu­tbo­lo, tink­li­nio aikš­te­lės, yra ga­li­my­bė plauk­ti bai­da­rė­mis, van­dens dvi­ra­čiais, pa­si­kai­tin­ti pir­ty­je ar ku­bi­le. So­dy­ba už­ima apie 5 hek­ta­rus že­mės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.