Perkongsian maklumat sawit diperhebat

Utusan Borneo (Sabah) - - Utusan Sawit - Oleh Dr. Puah Chiew Wei cwpuah@mpob.gov.my

HELSINKI, FINLAND: Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Datuk Dr. Ahmad Kushairi Din membentangkan kertas kerja bertajuk Malaysian Palm Oil Industry: Current Scenario

and Growth Prospects di Oils and Fats Conference yang berlangsung pada di London, United Kingdom, baru-baru ini.

Kertas kerja tersebut menyentuh beberapa aspek merangkumi maklumat berkaitan MPOB dan industri sawit negara, prestasi industri pada tahun 2017, isu dan cabaran yang dihadapi serta langkah menanganinya, perbandingan minyak sawit dengan minyak sayuran lain dan prospek industri sawit Malaysia.

Penyertaan MPOB dalam persidangan itu adalah penting kerana ia dihadiri pakar industri minyak dan lemak dunia.

Peluang tersebut digunakan sepenuhnya untuk menyebarkan maklumat tepat mengenai industri sawit yang meliputi aspek kemampanan, produktiviti, kepelbagaian dan daya saing industri sawit negara.

Persidangan itu turut menyedia platform terbaik untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini industri minyak dan lemak lain serta berinteraksi dengan para peserta dari pelbagai latar belakang.

Ketika berada di Eropah, Datuk Dr. Kushairi turut menghadiri mesyuarat dengan Neste yang beribu pejabat di Helsinki, Finland.

Mesyuarat yang diatur oleh DutaBesarMalaysiakeFinland, Dato’ Blanche Olbery turut dihadiri Setiausaha Pertama Kedutaan Besar Malaysia, Norhalilah Abdul Jalil; wakil Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dari Stokholm, Sunita Navaratnam dan Pengurus Serantau Eropah MPOB, Dr. Puah Chiew Wei.

Neste adalah pengeluar bio bahan api yang menggunakan bahan mentah berasaskan minyak sawit dan distilat asid lemak sawit (palm fatty acid distillate – PFAD).

Bagi tempoh 2010 hingga 2017, Neste membelanjakan EURO7.4 bilion (RM35 bilion) untuk mendapatkan bekalan bahan mentah berasaskan sawit dengan kapasiti pengeluarannya mencapai 2.6 juta tan dan dijangka meningkat kepada 4 juta tan menjelang tahun 2022.

Neste berbangga kerana bekalan bahan mentahnya adalah mampan dan boleh dikesan (traceability). Bekalan minyak sawit yang digunakannya boleh dikesan sepenuhnya sehingga ke ladang sawit sejak tahun 2007, manakala PFAD disasar boleh dikesan sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Pada 17 Januari 2018, Parlimen Eropah telah meluluskan cadangan pindaan Renewable Energy Directive yang menyisihkan (single out) penggunaan bio bahan api berasaskan sawit dalam pengiraan sasaran tenaga boleh diperbaharui Kesatuan Eropah.

Tindakan ini menjejaskan perancangan Neste dalam mempelopori industri bio bahan api di Eropah. Tambahan pula, Neste mendapat pendedahan mendalam mengenai perkembangan dan pembangunan industri sawit Malaysia yang mampan.

Oleh itu, mesyuarat itu menyediakan platform terbaik untuk membincangkan tindakan susulan dan kerjasama yang boleh diterokai bersama.

MPOB menjelaskan pelbagai langkah dan usaha yang dilaksanakan di Malaysia dalam menangani cadangan pindaan perundangan tersebut.

Ini termasuk membangkitkan isu berkaitan di Pertubuhan Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), menganjurkan perbincangan diplomatik dua hala dan meneruskan usaha menjemput Ahli Parlimen Eropah (Members of the European Parliament – MEPs) untuk melihatsendiriamalanmampan industri sawit Malaysia.

Pelaksanaan Skim Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) secara mandatori menjelang 31 Disember 2019 serta langkah untuk mendapatkan pengiktirafan Suruhanjaya Eropah (EC) bagi MSPO turut dibincangkan.

Usaha Malaysia dalam mengekalkan lebih 50% jumlah kawasan di Malaysia sebagai kawasan litupan hutan, inisiatif memelihara kawasan hutan di bawah program Heart of Borneo dan Central Forest Spine juga dibangkitkan.

Neste menyokong usaha yangdilaksanakanterutamanya Program Suai Kenal Minyak Sawit untuk MEPs.

Neste juga bersetuju meningkatkan kerjasama dalam perkongsian maklumat dan memberi cadangan komunikasi yang berkesan dan memastikan ketelusan dalam penyampaian maklumat positif perlu ditingkatkan dalam menangani isu ini.

Dialog berterusan dengan para penggubal dasar di Kesatuan Eropah (EU) perlu diadakan. Di samping itu, data saintifik dan statistik yang tepat dan benar perlu disebarkan.

MPOB akan meneruskan dialog seumpama ini dengan para pengguna minyak sawit dan produk sawit di EU untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai masalah yang dihadapi.

Ini membolehkan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. Ini juga dapat mengeratkan hubungan kerjasama dengan pengguna produk sawit supaya perdagangan sawit Malaysia ke EU tidak akan terjejas dan membolehkan industri sawit negara terus maju membangun dan kekal berdaya saing di peringkat global.

DATUK Dr Kushairi (tiga dari kanan) pada mesyuarat bersama pihak Neste di Helsinki, Finland.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.