Fran­se ko­los

Auto Review - - NIEUWS -

De Ko­le­os? Was dat niet die Sams­ung met Re­nault-bad­ges die hier vol­le­dig flop­te? Ja­ze­ker. En toch komt er een nieu­we Ko­le­os. Re­nault gaat zijn ge­luk eerst be­proe­ven in Chi­na. De Eu­ro­pe­se pre­mi­è­re is pas in de herfst op de autosalon van Pa­rijs. De nieu­we Ko­le­os lijkt in niets meer op zijn Ko­re­aan­se voor­gan­ger. Hij is niet meer ge­ba­seerd op een mo­del van Sams­ung, maar op de Nis­san X-Trail. Het ui­ter­lijk sluit aan bij de an­de­re, door Lau­rens van den Ac­ker ge­te­ken­de Re­naults. De Ko­le­os is twaalf cen­ti­me­ter lan­ger dan de eer­ste ge­ne­ra­tie. Hij deelt niet al­leen het on­der­stel, maar ook het 4WD­sys­teem en de mo­to­ren met de X-Trail. Op ver­zoek mon­teert Re­nault een twee­de ach­ter­bank, waar­mee de Ko­le­os een ze­ven­zit­ter wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.