TT Top

Auto Review - - NIEUWS -

Au­di heeft de spor­tie­ve top­ver­sie van de TT ont­huld. De TT RS krijgt een gloed­nieu­we mo­tor en is als van­ouds le­ver­baar als cou­pé en als road­ster. Ge­luk­kig over­leef­de de vijf­ci­lin­der mo­tor Au­di's ver­nieu­wings­drift, al is er geen schroef­je meer het­zelf­de. Het blok is lich­ter en krach­ti­ger en zorgt voor een ver­mo­gen van 400 pk en een kop­pel van 480 Nm. De TT RS heeft stan­daard quat­tro-vier­wiel­aan­drij­ving en weegt 1440 ki­lo. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 3,7 se­con­den vol­bracht, de Road­ster doet er 0,2 se­con­de lan­ger over. De top­snel­heid wordt niet op 250 km/h be­grensd, maar op 280 km/h. De lich­te­re mo­tor zorgt voor een be­te­re ge­wichts­ver­de­ling en het on­der­stel is van­we­ge zijn adap­tie­ve schok­dem­pers met mag­ne­tic ri­de­tech­niek uit­ste­kend ge­schikt voor een dy­na­mi­sche rij­stijl. Dank­zij tor­que vec­to­ring stuurt de TT RS nog scher­per de bocht in en met de car­bon­ke­ra­mi­sche rem­men hoef je niet bang te zijn dat je niet op tijd tot stil­stand komt. De TT RS is Au­di's eer­ste pro­duc­tie­mo­del met oled-ach­ter­lich­ten. Van­af de herfst staat de au­to in de show­room.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.