Als je van be­ren le­ren kan

Auto Review - - NIEUWS -

De con­cept car Vi­si­onS was een voor­proef­je van de eer­ste ech­te suv van Sko­da, die in 2017 on­der de naam Ko­di­aq op de markt ver­schijnt. Zo brengt het Volks­wa­gen­con­cern drie de­zelf­de au­to's met ver­schil­len­de na­men op de markt: de Ko­di­aq is on­der­huids iden­tiek aan de Volks­wa­gen Ti­gu­an en de Seat Ate­ca. Sko­da’s suv is ver­noemd naar de Ko­di­ak-beer, die op een ei­land on­der Alas­ka leeft. Waar­om hij dan niet ge­woon Ko­di­ak heet? “De spel­ling is af­ge­leid van de taal van de in­heem­se be­vol­king: de Alu­ti­iq”, zeg­gen ze bij Sko­da. Kom er maar eens op ... De Ko­di­aq is 4,70 me­ter lang, 1,91 me­ter breed en 1,68 me­ter hoog en heeft, in te­gen­stel­ling tot de Seat Ate­ca, een twee­de ach­ter­bank. De con­cept car was een plug-in hy­bri­de, waar­bij een 156 pk ster­ke 1.4 TSI-mo­tor sa­men­werkt met een elek­tro­mo­tor met 54 pk. Een twee­de elek­tro­mo­tor op de ach­ter­as met 115 pk en 270 Nm werkt on­af­han­ke­lijk van de voor­wiel­aan­drij­ving. Wan­neer je puur elek­trisch rijdt, heeft de Ko­di­aq een ac­tie­ra­di­us van 50 ki­lo­me­ter. De to­ta­le ac­tie­ra­di­us is 1000 ki­lo­me­ter. Om­dat de Ko­di­aq ge­ba­seerd is op het wel­be­ken­de MQB-plat­form, heeft hij een Haldex-kop­pe­ling voor de vier­wiel­aan­drij­ving. Naast de plug-in hy­bri­de ko­men er ook 'ge­wo­ne' Sko­da's Ko­di­aq met vier­ci­lin­der ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren. Ver­der krijgt de Ko­di­aq de mo­der­ne in­fo­tain­ment- en vei­lig­heids­sys­te­men uit de Su­perb, zo­als beeld­scher­men in de hoofd­steu­nen voor el­ke pas­sa­gier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.