Op­tie­lijst

Auto Review - - LIFESTYLE -

Hoe wil je je nieu­we au­to? Met air­co, licht­me­ta­len wie­len, een paar spie­gel­hoe­zen, twee au­to­vlag­gen en een stic­ker van de Ro­de Dui­vels? De web­si­te Dui­vels­goed.be zegt het als volgt: “Tij­dens het EK rond­rij­den met Bel­gi­sche num­mer­plaat is niet vol­doen­de. Je he­le wa­gen moet Bel­gisch zijn.” Voor 11,95 eu­ro krijg je een pak­ket met twee vlag­gen, een stic­ker en twee spie­gel­hoe­zen. Zo'n hoes aan je bui­ten­spie­gel is even sim­pel als ge­ni­aal. De uit­vin­der van de spie­gel­hoes is on­ge­twij­feld mul­ti­mil­jo­nair en ligt nu naar het EK te kij­ken met drie jon­ge vrou­wen aan zijn zwem­bad op de Ba­ha­ma's. Waar hij te­ver­geefs wacht op een wed­strijd van het Ne­der­lands elf­tal …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.