Goed ge­reed­schap

Auto Review - - LIFESTYLE -

Wat heb­ben man­nen toch met vlees? Zo­dra er een bar­be­cue in de buurt is, ko­men oer­drif­ten in ons los. Maar wat een af­gang is het als je het vlees te lang op de grill laat lig­gen, of als het grillen zo lang duurt dat ie­der­een zijn maag al heeft ge­vuld met chips en sa­la­des. Een ech­te man weet: je moet goed ge­reed­schap heb­ben. De­ze klas­sie­ke We­ber-bar­be­cue heeft een drie­vou­dig ver­nik­keld grill­roos­ter, een dek­sel met een hit­te­be­sten­di­ge hand­greep en een ven­ti­la­tie­roos­ter van alu­mi­ni­um. De bar­be­cue is ver­plaats­baar. We kun­nen ons voor­stel­len dat je bij Noord-Ier­land – Po­len of Slo­wa­kije – Wa­les niet op het punt­je van je stoel zit. Plan je bar­be­cue­mo­ment daar­om goed en kies een wed­strijd met een saaie af­fi­che uit. Bij de echt leu­ke wed­strij­den laat je weer ge­woon een piz­za be­zor­gen.

169 eu­ro www.bar­be­queshop.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.