Thuistap

Auto Review - - LIFESTYLE -

In de kroeg voet­bal kij­ken: je moet er maar zin in heb­ben. In Ne­der­land moet je je dan eerst langs ve­le zwe­te­ri­ge, in merk­waar­di­ge oran­je kle­ding uit­ge­dos­te men­sen wor­ste­len en sta je aan de bar nog een eeuw te wach­ten tot je wordt ge­hol­pen. In Bel­gië gaat het on­ge­twij­feld net zo. Kan dat niet an­ders? Ja­ze­ker, je kunt thuis je ei­gen kroeg cre­ë­ren, bij­voor­beeld met de­ze Per­fect Draft-thuistap van Phi­lips. Er zijn fus­ten be­schik­baar van Dom­melsch, Hertog Jan, Ju­pi­ler, Grolsch, Ba­va­ria, Lef­fe Blond en Ba­va­ria Hoog­he Bock. Het bier blijft 30 da­gen goed en is ge­koeld op 3 gra­den. De me­ta­len va­ten heb­ben een in­houd van 6 li­ter, dus je kunt aar­dig door­drin­ken voor het bier op is. Op een lcd-dis­play zie je de aan­dui­ding van de tem­pe­ra­tuur, de hoe­veel­heid en de vers­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.