Heck­flos­se?

Auto Review - - LIFESTYLE -

Lief­heb­bers van klas­sie­ke Mer­ce­des­sen ken­nen ui­ter­aard de W 111/112 uit de ja­ren vijf­tig en zes­tig. Het is de ver­re voor­gan­ger van de S-klas­se, die een voor die tijd on­ge­kend com­fort te bie­den had. Zijn ui­ter­lijk is be­roemd dank­zij de Heck­flos­se, of­wel de staart­vin­ne­tjes. Een goed exem­plaar kost een ver­mo­gen. Wil je toch een Duit­se vin op je au­to, dan kan het ook goed­ko­per. De Fan­flos­se is een gei­ni­ge EK-gad­get uit Duits­land. Het is niets meer dan een kunst­stof haai­en­vin met de Duit­se vlag er­op, die je op je au­to kunt plak­ken. Zou­den er Ne­der­lan­ders zijn die dit dur­ven be­stel­len? Ach, sinds Vö­l­ler en Mat­thäus ge­stopt zijn, mag je best hard­op zeg­gen dat je Die Man­n­schaft steunt. De Fan­flos­se is er ove­ri­gens ook van het Pool­se en het En­gel­se na­ti­o­na­le team, mocht je zo'n Duit­se vlag toch wat veel van het goe­de vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.