Un­der my Oom­brel­la

Auto Review - - LIFESTYLE -

Bij­na tach­tig eu­ro voor een pa­ra­plu be­ta­len? We blij­ven Ne­der­lan­ders, dan moet hij wel héél goed zijn. Bij de Oom­brel­la, ont­wor­pen door Cle­ment Guil­lot, zijn de ba­lei­nen fiks ver­sterkt zo­dat hij niet om­klapt bij de eer­ste de bes­te wind­vlaag. Maar het meest aan­trek­ke­lij­ke aan­koop­ar­gu­ment is dat je via een app een waar­schu­wing krijgt als je zon­der de Oom­brel­la de deur uit­gaat en het gaat re­ge­nen. Zo voor­kom je dat je wordt over­val­len door een bui, maar weet je ook dat je je plu kunt thuis­la­ten als het niet gaat re­ge­nen. Je kunt zelfs een GoPro op je pa­ra­plu schroe­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.