Van­vroem vroem

Auto Review - - LIFESTYLE -

Sinds de uit­vin­ding van de elek­tri­sche fiets kan het zo­maar ge­beu­ren dat je, ter­wijl je te­gen de wind in­trapt, met een rot­snel­heid wordt in­ge­haald door een 80-ja­ri­ge vrouw. In het be­gin ga je aan je­zelf twij­fe­len, la­ter denk je: elek­tri­sche fiets. Ze wor­den steeds lich­ter en hip­per, zo zien we in de web­shop van VanMoof. De­ze elek­tri­sche fiets weegt maar 18,4 ki­lo en je kunt er 120 ki­lo­me­ter elek­trisch op fiet­sen. De bat­te­rij is ge­ïn­te­greerd in het fra­me. Daar­naast is de fiets ook nog ‘smart’. Het slot gaat al­leen open als jouw hand wordt her­kend. Die hoef je slechts op de stang te leg­gen. VanMoof maak­te ook een app die er­voor zorgt dat je fiets een­vou­dig te tra­ce­ren is als hij toch wordt mee­ge­no­men. Want zo’n licht­ge­wicht sta­len ros stop je nu een­maal mak­ke­lijk in een be­stel­bus­je ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.