WIKKEN & WE­GEN v

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Eén blik op het in­te­ri­eur van de nieu­we E-klas­se en ik lijk ver­kocht. Het prach­ti­ge, weel­de­ri­ge leer past per­fect bij de sier­lijs­ten, die uit het mooi­ste hout ge­sne­den zijn. Het is een mooie mix van ou­der­wet­se chic (hout) en hy­per­mo­der­ne ele­men­ten (de twee enor­me scher­men). On­danks de­ze lof­zang kies ik niet voor de au­to met de ster op z'n neus. Ik zag na­me­lijk pas la­ter de prijs van dit mooie in­te­ri­eur en daar werd ik een stuk min­der vro­lijk van. Bij­na ne­gen­dui­zend eu­ro voor een iets luxer in­te­ri­eur met gro­te scher­men? Dat gaat me echt te ver. Dan kies ik toch lie­ver voor de BMW. Bin­nen­in ziet er net iets min­der mooi uit dan in de Mer­ce­des, maar de au­to heeft veel an­de­re kwa­li­tei­ten. Voor­al op het ge­bied van rij­be­le­ving blijft de 5-se­rie on­ver­slaan­baar. Hij heeft een spor­tief ka­rak­ter, maar te­ge­lij­ker­tijd kun je ook heer­lijk com­for­ta­bel lan­ge af­stan­den af­leg­gen. Wat mij be­treft biedt de BMW de bes­te ba­lans voor een goe­de reis­au­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.