Ford SportKa

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

De eer­ste ge­ne­ra­tie Ford Ka blies een fris­se wind door de klas­se van de stads­au­to's. Dit kwam voor­na­me­lijk door zijn ui­ter­lijk, dat ge­te­kend was vol­gens een de­sign dat Ford Ne­wEd­ge noem­de. Som­mi­gen von­den het ont­werp te lie­fe­lijk, ter­wijl an­de­ren juist he­le­maal weg wa­ren van de gui­ti­ge Ka. Wat je er ook van vond, de rijeigenschappen van de op de Fie­sta ge­ba­seer­de Ka vie­len hoe dan ook in de smaak. Er was wel een pro­bleem. De eni­ge le­ver­ba­re mo­tor, een vier­ci­lin­der met 60 pk, kon dit niet goed bij­be­nen. Een tijd la­ter kwam Ford met een op­los­sing voor dit pro­bleem, de SportKa. Dit mo­del werd voor­zien van een 95 pk ster­ke

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.