Fi­at Sei­cen­to

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

Het is klein, Ita­li­aans en heeft een fel­ge­le lak. Wan­neer we de­ze om­schrij­ving ge­ven, den­ken veel men­sen met­een aan een Fer­ra­ri of een Lam­borg­hi­ni. Maar ja, de­ze au­to's pas­sen nét niet bin­nen ons bud­get. Dan maar een vlot­te stads­au­to, zo­als de Fi­at Sei­cen­to. We ko­zen voor de meest spor­tie­ve ver­sie, de Spor­ting. De­ze ver­sie werd stan­daard ge­le­verd in een schreeu­we­ri­ge kleur naar keu­ze. Bo­ven­dien werd de au­to uit­ge­rust met ex­tra spoi­lers en licht­me­ta­len wie­len, zo­dat de klei­ne Ita­li­aan net wat meer uit­stra­ling kreeg. Be­lang­rij­ker nog is dat de­ze ver­sie 54 pk heeft in plaats van de stan­daard 39

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.