€ 1950

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

paar­den­krach­ten, wat in com­bi­na­tie met een ge­wicht van 725 ki­lo he­le­maal niet ver­keerd is. Het helpt de Sei­cen­to aan re­de­lij­ke pres­ta­ties, voor­al in de stad. Zijn for­maat is te­ge­lijk ook zijn groot­ste zwak­te. Zie maar eens ie­mand van een nor­maal for­maat op de ach­ter­bank van de Sei­cen­to te prop­pen. Ook na een mid­dag ste­vig bood­schap­pen doen kom je ba­ga­ge­ruim­te te kort. Maar ga je ver­vol­gens met de Fi­at rij­den, dan merk je goed dat de Spor­ting een ver­laagd on­der­stel en dik­ke­re sta­bi­li­sa­to­ren heeft. Snel flits je van de ene rij­baan naar de an­de­re, ter­wijl je in no-ti­me weer uit de fi­le bent. Ide­aal toch?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.