€ 1950

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

werd ge­maakt. Om de spor­ti­vi­teit op de weg te kun­nen on­der­stre­pen, heeft de VTS een 1,6-li­ter mo­tor met 90 pk (acht­klep­per) of zelfs 120 pk (16V). De ver­sie die we op Markt­plaats.nl te­gen­kwa­men, is een 1.6 8v VTS. Door zijn la­ge ge­wicht zijn de pres­ta­ties erg goed: de sprint naar 100 is in tien se­con­den ge­piept en pas bij 187 km/h houdt de­ze Saxo het voor ge­zien. Hoe­wel dit exem­plaar uit­ge­rust is met de min­der krach­ti­ge mo­tor, is hij toch voor­zien van de eer­der ge­noem­de ex­tra's die een VTS zo'n leu­ke ver­schij­ning ma­ken. Bo­ven­dien is de­ze Saxo goed on­der­hou­den en biedt hij re­la­tief veel ruim­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.