WIKKEN & WE­GEN v

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Voor het be­drag waar­voor de Bent­ley in de prijs­lijst staat, kun je exact 200 exem­pla­ren ko­pen van het ou­de Volks­wa­gen­tje dat ik on­langs aan een be­ken­de ver­kocht. Kort­om, ik doe za­ken in een an­der seg­ment. Om­dat dik­ke suv's be­paald niet bo­ven aan mijn lijst­je met droom­au­to's staan, vind ik het moei­lijk om me in een ko­per te ver­plaat­sen. Wie wil nou zo'n prot­se­ri­ge suv? Ik zie toch voor­al fou­te Rus­sen en een en­ke­le olie­sjeik in dit soort au­to's rij­den. Of een voet­bal­ler die zijn eer­ste maand­sa­la­ris heeft ont­van­gen van Man­ches­ter Uni­ted. Maar voor­uit, als ik dan toch moet kie­zen, dan ook met­een de meest de­ca­den­te van al­le­maal. Ik ga voor de Ben­tay­ga. En dan mis­schien wel in een ex­treem fou­te kleur met de dik­s­te en duur­ste wie­len die le­ver­baar zijn. Zo­dat zelfs Gor­don en Memphis De­pay flab­ber­gasted zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.