OORDEEL

Auto Review - - NIEUWS -

De nieu­we XC60 past per­fect in het rij­tje van nieu­we Vol­vo-mo­del­len, die stuk voor stuk ge­ze­gend zijn met een prach­ti­ge bui­ten­kant en een rust­ge­ven­de bin­nen­kant. Als je de twee­de zit­rij van de XC90 niet no­dig hebt, is de vijf­zits XC60 ze­ker ruim ge­noeg. Bo­ven­dien ziet hij er spor­tie­ver uit dan een XC90, ter­wijl de vei­lig­heid en het com­fort toch echt op de eer­ste plaats ko­men. De ste­vi­ge prijs en de bij vla­gen tra­ge au­to­maat zijn de eni­ge min­pun­ten.

Com­fort op 10 met lucht­ve­ring, veel ruim­te, fraai in­te­ri­eur Tra­ge au­to­maat, aan de prij­zi­ge kant

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.