OORDEEL

Auto Review - - NIEUWS -

Als we niet naar de prijs ke­ken, zou­den we de­ze au­to ogen­blik­ke­lijk aan­schaf­fen om er in één ruk mee naar ver­re ho­ri­zon­ten te rij­den. De com­bi­na­tie van het top­com­fort, de in­druk­wek­ken­de V6-TFSI en de dy­na­mi­sche kwa­li­tei­ten is be­to­ve­rend. Kij­ken we wél naar de prijs, dan moe­ten we er mis­schien toch nog een nacht­je over sla­pen.

+ On­ge­kend snel en toch zeer com­for­ta­bel - Nog­al aan de prijs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.