MUZIEKCIRKEL

Auto Review - - NIEUWS -

De SoundLink Re­vol­ve is een draag­ba­re blue­tooth-luid­spre­ker waar­bij je je niet hoeft druk te ma­ken over de wij­ze waar­op je hem plaatst. De­ze ci­lin­der zendt na­me­lijk 360 gra­den ge­luid uit – van­daar ook ‘Re­vol­ve’ (om­wen­te­len) in de naam. Dat vraagt er­om om mee naar bui­ten ge­no­men te wor­den. En dat kan ge­rust. Hij is spat­wa­ter­dicht en kan te­gen een stoot­je door de ro­buus­te, alu­mi­ni­um be­hui­zing. Bo­ven­dien biedt de ac­cu tot 12 uur luis­ter­ple­zier. Voor 100 eu­ro meer ver­koopt Bo­se ook de Re­vol­ve+: die is gro­ter, maakt meer her­rie en heeft een flexi­be­le hand­greep om hem aan op te til­len. De ac­cu van de ‘plus’ gaat zelfs tot 16 uur mee. Te­gen die tijd ben je al lang ver­brand. 229,95 eu­ro www.bo­se.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.