CON­CLU­SIE

Auto Review - - NIEUWS -

Au­to­re­ge­lin­gen zijn vaak on­dui­de­lijk en niet-trans­pa­rant. Als een werk­ne­mer zijn werk­ge­ver hier­op niet recht­streeks wil aan­spre­ken, kan hij zich tot de on­der­ne­mings­raad rich­ten. De VZR re­a­li­seert zich dat au­to­re­ge­lin­gen en ki­lo­me­ter­ver­goe­din­gen com­plexe materie zijn voor een OR. Daar­om is er een spe­ci­aal OR-lid­maat­schap, waar­bij de VZR de on­der­ne­mings­raad met raad en daad bij­staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.