Mid­den­klas­sers

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Klaus Hu­ber-Aben­d­roth

Au­di A4, Kia Op­ti­ma, Opel Insignia Grand Sport, Re­nault Ta­lis­man, Sko­da Su­perb

De twee­de ge­ne­ra­tie van de Insignia wek­te ver­ba­zing: de au­to was dus­da­nig ver­be­terd dat nie­mand meer iets durf­de te roe­pen over het bur­ger­lij­ke ima­go van Opel. De au­to is rui­mer, vei­li­ger en dy­na­mi­scher en mag te­gen vier con­cur­ren­ten be­wij­zen dat hij echt goed is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.