OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Het is nog even af­wach­ten of de Range Rover Velar in aan­mer­king komt voor de ti­tel ‘Bes­te mid­del­gro­te suv van dit mo­ment’, maar met zijn bij­zon­de­re ont­werp en on­ge­lo­fe­lij­ke ter­rein­vaar­dig­he­den mag hij zich zon­der meer scha­ren tot de meest be­ge­rens­waar­di­ge luxe all­roa­ders.

+ De­sign en uit­stra­ling, rij­k­wa­li­tei­ten on- en of­froad

- Wei­nig been­ruim­te ach­ter­in, rij­ke uit­rus­ting drijft prijs op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.