CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

In zijn eer­ste vergelijkende test be­haalt de nieu­we Kia Picanto di­rect de over­win­ning. Dat is erg knap, want de op de twee­de plaats ge­ëin­dig­de Volks­wa­gen Up wordt be­schouwd als de maat­staf in dit seg­ment. De strijd wordt het hardst ge­stre­den in de hoofd­stuk­ken Mo­tor/ trans­mis­sie en Rij­ei­gen­schap­pen. De Up laat zien dat een drie­ci­lin­der met tur­bo zorgt voor snel­le sprint­tij­den op een rech­te weg, waar­na de Picanto met zijn on­ge­bla­zen viercilinder de­mon­streert hoe be­hen­dig een straf ge­veer­de stads­au­to met een fij­ne be­stu­ring door snel­le boch­ten zig­zagt. Te­vens biedt de Kia meer ruim­te dan de Volks­wa­gen, zit­ten zijn voor­stoe­len lek­ker­der en krijg je ze­ven jaar fa­brieks­ga­ran­tie. Aan het ein­de van de dag is het test­ver­bruik van bei­de au­to’s bij­na iden­tiek. De Ford Ka+ is voor­de­lig in aan­schaf, maar hij is niet zo zui­nig, dy­na­misch of vei­lig als zijn con­cur­ren­ten. Met het com­fort en de bin­nen­ruim­te is daar­en­te­gen niets mis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.