ENDORFINESHOTJE

Auto Review - - LIFESTYLE -

Snel­le au­to’s ge­ven een kick. En geef toe: ook na een flin­ke stoot aan li­kes op Fa­ce­book of In­st­agram stroomt de en­dor­fi­ne door je ade­ren. Plaats je een mooie fo­to, dan is dat bij­na een ga­ran­tie voor een mooie hoe­veel­heid li­kes. En dan is het heel fijn als je de Olym­pus E-M10 Mark II be­zit. De stijlvolle ca­me­ra heeft een aan­trek­ke­lij­ke re­tro-uit­stra­ling en is erg com­pact, dus je neemt hem over­al ge­mak­ke­lijk mee naar­toe. Als het om de tech­no­lo­gie gaat, is het toe­stel juist groots, met on­der meer een sen­sor van 16,1 me­ga­pixel, een ISO-be­reik van 200 tot 25.600 en een elek­tro­ni­sche zoe­ker met 2,36 mil­joen pixels.

699 eu­ro (bo­dy + lens) www.fo­to-groep.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.