OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

BMW heeft in drie jaar tijd ruim 140.000 exem­pla­ren ver­kocht van de 2-se­rie. Het ui­ter­lijk werd nau­we­lijks aan­ge­pakt, maar het in­te­ri­eur is er flink op voor­uit­ge­gaan. BMW maak­te van de ge­le­gen­heid ge­bruik om de 2-se­rie up-to-da­te te ma­ken op mul­ti­me­dia­ge­bied. Maar het mooist blijft toch die fan­tas­ti­sche zes­ci­lin­der. Die liet BMW ge­luk­kig (nog) on­ge­moeid. Ver­be­ter­de uit­stra­ling, fij­ne zes-in-lijn Meer­prijs­be­leid van BMW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.