OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Het RS-em­bleem dat pro­mi­nent op de ach­ter­klep is ge­plakt, roept re­ac­ties op. Om de kleu­ren van Re­nault Sport te ver­de­di­gen, heb je aan 165 pk en 380 Nm uit­ein­de­lijk niet ge­noeg, maar dat wil niet zeg­gen dat de Mé­ga­ne GT Ener­gy dCi 165 on­der­maats pres­teert. Het is nog steeds een zeer vlot­te au­to, waar­bij de spor­tie­ve toon wordt ge­zet door de zeer com­ple­te uit­rus­ting, de stoe­re bo­dy­kit en de ge­wel­di­ge (stan­daard) vier­wiel­be­stu­ring. Bo­ven­dien is de prijs van de au­to net zo scherp als zijn rij­ei­gen­schap­pen. + Zeer com­pleet sport­pak­ket, de prijs is net zo scherp als de vier­wiel­be­stu­ring - Om de RS-kleu­ren te ver­de­di­gen, kom je pres­ta­ties te­kort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.