Seat en Sko­da doen ook mee

De af­lo­pen­de dak­lijn be­na­drukt de spor­ti­vi­teit van het sil­hou­et.

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Niet al­leen Volks­wa­gen heeft een nieu­we cros­sover, ook Seat en Sko­da heb­ben er een klaar­staan. De Seat Aro­na is ge­ba­seerd op de Seat Ibi­za, maar wel bij­na 8 cm lan­ger en bij­na 10 cm ho­ger. Hij is 4,14 me­ter lang. Goed nieuws voor ou­de­ren die een com­pac­te Seat over­we­gen: je zit 5 cen­ti­me­ter ho­ger dan in de Ibi­za en hebt zo­wel voor- als ach­ter­in meer ruim­te. Ook de ba­ga­ge­ruim­te is gro­ter, er past 400 li­ter in. Het suv-/cros­sover­of­fen­sief van Seat houdt niet op: vol­gend jaar pre­sen­te­ren de Ca­ta­la­nen nog een gro­te suv met 7 zit­plaat­sen. Sko­da kan niet ach­ter­blij­ven en stort zich ook al op de cros­sovers. Na de Ko­di­aq was het on­langs de beurt aan de Ka­roq, die met zijn leng­te van 4,38 me­ter wat gro­ter is dan zijn bloed­broe­der Seat Ate­ca (4,34 me­ter). De ba­ga­ge­ruim­te van de Ka­roq is met 521 li­ter ri­ant. De Ka­roq en de Aro­na krij­gen al­le­bei de be­schik­king over de nieu­we 1.5 TSI-mo­tor, die goed is voor 150 pk. De Ka­roq staat eind dit jaar in de show­room. Wan­neer de Aro­na hier te be­won­de­ren is, heeft Seat niet be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.