TVR IS TE­RUG

Auto Review - - NIEUWS -

TVR heeft ein­de­lijk zijn lang­ver­wach­te co­me­back ge­maakt, en doet dat met een in­ge­to­ge­ner mo­del dan we van het merk ge­wend zijn. De Tus­can en de Sa­g­a­ris uit ver­vlo­gen da­gen le­ken wel au­to’s uit een bouw­pak­ket, waar­bij elk plaat­deel los­jes vast­ge­plakt leek aan het an­de­re. De car­ros­se­rie van de Grif­fith is een stuk glad­der. De au­to heeft een gro­te ge­welf­de mo­tor­kap, met kop­lam­pen die doen den­ken aan Pac­man. Als je de uit­laat­pij­pen zoekt: die vind je vlak ach­ter de voor­wie­len. De tech­ni­sche ge­ge­vens zijn hart­slag­ver­ho­gend voor de lief­heb­ber. Cos­worth le­ver­de de vijf­li­ter V8, die het zon­der hulp van tur­bo’s of com­pres­so­ren schopt tot een ver­mo­gen van 475 pk. De sprint van 0 naar 100 neemt min­der dan 4 se­con­den in be­slag en de top is 320 km/h. Scha­ke­len doe je met een hand­ge­scha­kel­de zes­bak (een au­to­maat? Het idéé al­leen al) en dank­zij het veel­vul­dig ge­bruik van kool­stof­ve­zel weegt de Grif­fith maar 1250 kg. De bo­dem is vol­le­dig vlak en de ge­wichts­ver­de­ling is pre­cies 50:50. Bij de mees­te nieu­we mo­del­len op deze nieuw­s­pa­gi­na’s mel­den we dat ze zijn uit­ge­rust met een ar­se­naal aan vei­lig­heids­sys­te­men. Zo niet bij de Grif­fith: hij be­schikt al­leen over ABS en ESP. De rest los je zelf maar op ach­ter het stuur. De Ne­der­land­se prij­zen zijn nog niet be­kend, maar in En­ge­land kost de au­to 90.000 pond (on­ge­veer 100.000 eu­ro, zon­der be­las­ting en le­vens­ver­ze­ke­ring).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.