WIKKEN & WEGEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Gert Weg­man

Als ik het kos­ten­hoofd­stuk even bui­ten be­schou­wing zou la­ten en puur op ui­ter­lijk zou kie­zen, stond van dit twee­tal mor­gen de Por­sche voor de deur. Maar ook op ob­jec­tie­ve gron­den als zijn tij­den op de test­baan, zijn ul­tra­kor­te rem­weg en zijn brand­stof­ver­bruik is de Boxster een win­naar. Daar zet de TT RS nóg be­te­re pres­ta­ties en een iets rui­mer in­te­ri­eur te­gen­over. Fijn, maar voor mij niet be­pa­lend om de Au­di als­nog bo­ven de Por­sche te ver­kie­zen. Mijn door­slag­ge­ven­de re­den om tóch voor de TT te gaan, is die ge­wel­di­ge vijf­ci­lin­der tur­bom­o­tor. De magische vijf­pits­rof­fel en het mach­ti­ge knal­len van de uit­laat wer­ken ui­ter­ma­te ver­sla­vend en zou­den er­voor zor­gen dat er geen tun­nel, vi­a­duct of echo­ën­de muur meer vei­lig voor me was. Daar­voor neem ik die le­lij­ke grij­ze spoi­ler­lip graag op de koop toe ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.