TECH­NIEK

Auto Review - - TRACKTEST -

De Lam­borg­hi­ni Hur­acán mag de naam Per­for­man­te dra­gen dank­zij tech­niek die ATA heet: Aero­di­na­mi­ca Lam­borg­hi­ni At­ti­va (ALA). Daar­bij ope­nen zich drie klep­pen (één ach­ter de front­split­ter en één aan el­ke kant van de ach­ter­spoi­ler­steu­nen) zich bij het ac­ce­le­re­ren of bij ho­ge snel­he­den. Ze ge­lei­den de lucht­stroom, in plaats van hem te stop­pen. Zo wor­den een ho­ge neer­waart­se druk en een la­ge lucht­weer­stand ge­cre­ëerd. Als je remt of in­stuurt, slui­ten de klep­pen in 0,5 se­con­den en ge­ne­re­ren ze down­for­ce. Bij ho­ge bocht­snel­he­den is de klep aan de bui­ten­kant van de bocht ge­o­pend (de groe­ne lucht­stroom op de fo­to), maar de klep aan de bin­nen­kant is ge­slo­ten (rood). Dat ge­ne­reert nog meer neer­waart­se druk aan de kant die ont­last wordt. Ook het stuur­ge­drag wordt nog pre­cie­zer en snel­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.