WEE­TJES OVER DE EER­STE VOLKS­WA­GEN POLO

Auto Review - - WEETJES -

El­ke maand zoe­ken we feitjes over een au­to­ge­re­la­teerd on­der­werp bij el­kaar waar­mee je ge­ga­ran­deerd in­druk maakt op je vrien­den. Deze keer gaat het over de 42 jaar ou­de voor­lo­per van de nieu­we Volks­wa­gen Polo.

DE UP IS GRO­TER DAN DE EER­STE GE­NE­RA­TIE POLO.

DE EER­STE GE­NE­RA­TIE POLO WEEGT 685 KI­LO, DE NIEU­WE POLO IS MIN­STENS 320 KI­LO ZWAARDER.

De Polo is van bin­nen zo ruim, dat de af­stand tus­sen het gas­pe­daal en de bo­ven­kant van de ach­ter­ban­kleu­ning net zo groot is als bij be­paal­de zes­ci­lin­der­au­to’s, ver­kon­digt Volks­wa­gen trots bij de ont­hul­ling.

Zo luxe is de Polo L: hij heeft ver­chroom­de sier­lijs­ten op de flan­ken, een ta­pijt­je op de vloer, een twee­de zon­ne­klep en een ben­zi­ne­me­ter.

DE POLO DANKT ZIJN NAAM AAN HET BALSPEL TE PAARD, AAN ONTDEKKINGSREIZIGER MARCO POLO OF AAN EEN IJZIGE POOLWIND. HIE­ROVER ZIJN DE MENINGEN VER­DEELD.

Voor 9193 gul­den koop je een Polo N, de Nor­maal-uit­voe­ring. Wie Luxe wil, betaalt 750 gul­den bij voor de L-ver­sie.

DE EER­STE POLO IS AF­GE­LEID VAN DE LUXE­RE AU­DI 50 EN KOMT IN 1975 OP DE MARKT. DRIE JAAR LA­TER HEEFT HIJ DE AU­DI WEGGECONCURREERD.

Van de eer­ste tot de zes­de ge­ne­ra­tie is de Polo 55 cm lan­ger en 19 cm bre­der ge­wor­den. De wiel­ba­sis groei­de met 23 cen­ti­me­ter.

BIJ DE LANCERING LIGT ER EEN 45 PK STER­KE VIER­CI­LIN­DER ON­DER DE KAP. NIET VEEL LA­TER VOL­GEN VIER­CI­LIN­DERS MET 50 EN 60 PK.

POLO-KO­PERS KUN­NEN KIE­ZEN UIT 9 LAKKLEUREN: ZWART, WIT EN BLAUW, PLUS TWEE TINTEN GEEL, ROOD EN GROEN.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.