FO­TO-AVONTUREN DEEL I

Auto Review - - LIFESTYLE -

De iPho­ne heeft spie­gel­re­flex­ca­me­ra’s al bij­na over­bo­dig ge­maakt – de kwa­li­teit van de fo­to’s is hart­stik­ke goed en je hebt je te­le­foon al­tijd bij je. Al­leen één cre­a­tief as­pect ont­breekt nog, na­me­lijk de mo­ge­lijk­heid om met ver­schil­len­de len­zen com­pleet an­de­re fo­to’s te schie­ten. Maar ook dat kan in­mid­dels, dank­zij de Co­re Lens Set van Ol­lo­clip, een fa­bri­kant van Ap­ple­ac­ces­soi­res. Daar­mee rust je je iPho­ne uit met een fis­heye-, su­per-groot­hoek- en ma­cro­lens. En voor de nieu­we iPho­ne 8 dan? Ol­lo­clip be­looft dat het al heel snel de pas­sen­de lens­jes pa­raat heeft. 119,99 eu­ro www.ol­lo­clip.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.