WIKKEN & WEGEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Gert Weg­man

Oké, de su­per­com­for­ta­be­le BMW 5-se­rie is het bes­te jon­ge­tje van de klas, maar het is geen au­to die op­valt door zijn span­nen­de lij­nen. Bo­ven­dien is die in­stap­prijs wel érg hoog. De A6 is nog steeds een fij­ne, com­for­ta­be­le en zeer ge­likt af­ge­werk­te au­to, maar een op­win­den­de ver­schij­ning? Mwah. En als ik ruim 60 mil­le aan een au­to uit­geef, moet ik wel blij wor­den van het ui­ter­lijk. Laat de ge­dach­te even los dat de Ar­te­on ei­gen­lijk een op­ge­waar­deer­de Pas­sat is. Dan zie je een vijf­deurs ma­cho met een im­po­san­te neus en een Au­di TT-ach­ti­ge mo­tor­kap. Een au­to die er echt uit­springt. Mits hij in de juiste kleur is ge­spo­ten, na­tuur­lijk. En dan be­doel ik niet dat saaie Py­rit Sil­ver van de test­au­to. Ik zou hem be­stel­len in At­lan­tic Blue of Ro­man­ce Red en dan voor­zien van de 19-ich Mon­te­vi­deo­wie­len. Daar­mee ziet de Ar­te­on er nog al­tijd im­po­sant uit, maar is-ie iets min­der hard ge­veerd. De pres­ta­ties, de weg­lig­ging en de vei­lig­heids­uit­rus­ting zijn puik en die vijf­deurs car­ros­se­rie met zijn la­ge tild­rem­pel vind ik ont­zet­tend handig. En ach, dat Pas­sa­tin­te­ri­eur is ver­re van le­lijk, toch?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.