CONCLUSIE

Auto Review - - VZR -

De VZR wil een ein­de ma­ken aan de on­dui­de­lijk­heid rond­om au­to­re­ge­lin­gen. Daar­om is het Keurmerk Au­to­re­ge­ling OK in het le­ven ge­roe­pen. Scoort een be­drijf een 7 of ho­ger, dan is het keurmerk in­the­poc­ket. Een dui­de­lij­ke au­to­re­ge­ling be­spaart dis­cus­sie en on­vre­de bij zo­wel de werk­ge­ver als de werk­ne­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.