MER­CE­DES E 55 AMG

Auto Review - - Markplaats -

De Mer­ce­des E-klas­se van de W210-edi­tie ziet er best de­cent uit, ze­ker in het zwart. Aan de bui­ten­kant zie je al­leen aan de ty­pi­sche wie­len dat het hier om een AMG gaat. Geen le­lij­ke spoi­lers of fou­te skirts, en al die leu­kerds met hun taxi-grap­jes laat je bleek­neu­zig ach­ter je zo­dra je de klas­siek ha­me­ren­de V8 aan het werk zet. In min­der dan 6 tel­len zit je op de 100 km/h en tij­dens tus­sen­sprints kun je het scha­ter­la­chen maar moei­zaam on­der­druk­ken. Voer vóór aan­koop wel een ge­de­gen roest­con­tro­le uit, want deze ge­ne­ra­tie van de E-klas­se staat be­kend als een wil­lig slacht­of­fer van het brui­ne monster. Zo un­der­sta­ted als dit 354 pk ster­ke beest er van­bui­ten uit­ziet, zo fout gaat het er in het in­te­ri­eur aan toe. Stoel­be­kle­ding in glim­mend zwart en oud­ro­ze – wie ver­zint zo­iets? Zelfs in de stuur­wiel­rand komt die kleu­ren­com­bi­na­tie te­rug. En als­of dat nog niet erg ge­noeg is, strui­kel je over de glim­men­de hout­ac­cen­ten. Al­leen de goud­kleu­ri­ge deur­gre­pen ont­bre­ken nog. Is dit één van de ve­le exen van Gor­don of Do­nald Trump mis­schien? Ach, wat kan het je sche­len, want be­hal­ve over­don­de­ren­de pres­ta­ties biedt deze AMG je ook veel ruim­te, luxe en com­fort. En dat ge­luid … Laat die taxi­grap­pen maar ko­men!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.