OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Het is jam­mer dat de mees­te au­to­k­opers en lea­se­rij­ders zo con­ser­va­tief zijn. Als het om gro­te za­ken­au­to’s gaat, lijkt er voor hen geen al­ter­na­tief voor de Duit­se Drie en Vol­vo te be­staan, van­daar dat we de XF Sport­bra­ke wei­nig op de Ne­der­land­se we­gen ver­wach­ten. Daar­om hou­den wij een be­schei­den plei­dooi voor de­ze Ja­gu­ar, met zijn gro­te ba­ga­ge­ruim­te en zijn uit­ste­ken­de ba­lans tus­sen com­fort en dy­na­miek. Uit­ge­ba­lan­ceer­de rij­ei­gen­schap­pen, meer ruim­te ach­ter­in Waar laat je de hoe­den­plank?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.