VOOR DE KICK

Auto Review - - LIFESTYLE -

Trek­haak met af­neem­ba­re ko­gel, par­keer­hulp ach­ter, alu­mi­ni­um dak­rails … de mees­te op­ties spre­ken voor zich. Maar dan zien we in de prijs­lijst van de Peu­ge­ot 3008 de ‘Step e-Kick’ en ‘Oplaad­sta­ti­on voor e-Kick’ staan. Daar moe­ten we het fij­ne van we­ten. Het idee van een op­vouw­ba­re elek­tri­sche step die je ge­bruikt om het laat­ste deel van je reis af te leg­gen is niet nieuw, maar bij veel au­to­mer­ken komt hij nooit uit de con­cept­fa­se. De e-Kick van Peu­ge­ot is wel ge­woon te koop en vol­gens de prijs­lijst kun je een oplaad­sta­ti­on in de ba­ga­ge­ruim­te van de Peu­ge­ot 3008 la­ten plaat­sen om hem mee op te la­den. Met een vol­le ac­cu step je on­ge­veer 12 ki­lo­me­ter naar har­ten­lust en de elek­tro­mo­tor helpt je om snel­he­den tot 25 km/h te ha­len. 1329 eu­ro (step), 363 eu­ro (oplaad­sta­ti­on) www.peu­ge­ot.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.