LEXUS GS 430

Auto Review - - VZR -

Voor nog geen 10.000 eu­ro kun je de­ze Lexus GS 430 de jou­we noe­men. Dat is een tien­de deel van de oor­spron­ke­lij­ke ca­ta­lo­gus­prijs ... En let wel, dit is geen hy­bri­de Lexus, maar een­tje met een ‘ou­der­wet­se’ V8 on­der de kap. Echt een feest van ‘loop­cul­tuur’, de­ze 4,3-li­ter acht­ci­lin­der mo­tor! Maar laat je niet in de lu­ren leg­gen door die zij­de­zach­te sound. Als je even niet op­let, fluis­tert de V8 je re­gel­recht de fui­ken van het Cen­traal Jus­ti­ti­eel In­cas­so­bu­reau in. In iets meer dan zes tel­len zit je op 100 km/h, en op de au­to­bahn volg je moei­te­loos de dik­ke Duit­sers. Pas bij 250 km/h gooit de­ze Azi­a­ti­sche at­leet de zijden hand­doek in de ring. Bij ge­brek aan rij­ge­luid kun je on­der­weg ge­nie­ten van een mooi mop­pie Mo­zart dat via on­tel­ba­re luid­spre­kers je oren kie­telt. Ge­woon van­af een cd’tje, want we heb­ben het wel over een auto uit 2005. Dat zie je ook aan het ver­bruik, want dat is, eh … con­form ge­wicht en pres­ta­ties, zul­len we maar zeg­gen. Ge­luk­kig is er van af­schrij­ving nau­we­lijks spra­ke meer en ver­der staan Lexus­sen te boek als oer­de­ge­lijk. Met een beet­je ge­luk blij­ven de on­der­houds­kos­ten dan ook be­hap­baar. Rest niets an­ders dan te ge­nie­ten van het geu­ri­ge leer, de per­fec­te af­wer­king en die ge­wel­de­naar on­der de kap ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.