MEER COM­FORT IN HONDA HR-V

Auto Review - - NIEUWS -

Ui­ter­lijk val­len bij de ver­nieuw­de Honda HR-V voor­al de led­lam­pen en de ex­tra gram­me­tjes chroom in de gril­le en op de ach­ter­klep op. Het in­te­ri­eur is op­ge­waar­deerd met mooi­e­re ma­te­ri­a­len en be­te­re stoe­len met fij­ne­re stof­fen. De op­tie­lijst werd uit­ge­breid met on­der an­de­re noi­se can­cel­la­ti­on. Het mo­to­ren­aan­bod be­staat uit de me­cha­nisch ge­mo­di­fi­ceer­de 1.5 i-VTEC ben­zi­ne- en de 1.6 i-DTEC die­sel­mo­tor, maar daar komt vol­gend jaar een 1.5-tur­bom­o­tor bij. En zo kan hij er weer een paar jaar­tjes te­gen. Le­ve­ring be­gint in ok­to­ber. Tot zover de­ze me­de­de­ling over de Honda HR-V.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.