OOR­DEEL

Auto Review - - NIEUWS -

De Q8 zorgt bij Au­di voor een pro­bleem: hij maakt de Q7 over­bo­dig. Het eni­ge ar­gu­ment om een Au­di Q7 te be­stel­len, is de be­schik­baar­heid van een ex­tra ach­ter­bank. En voor­uit, zijn la­ge­re ba­sis­prijs. Maar daar maalt de sta­tus­ge­voe­li­ge ko­per van dit soort au­to’s niet zo om. De Q8 biedt het­zelf­de com­fort, maar in een veel mo­der­ner jas­je.

Veel com­fort, mooi dash­board, be­te­re uit­stra­ling dan de BMW X6

Met z’n over­ge­wicht en z’n dik­ke mo­to­ren geen mi­li­eu­vriend

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.