Mer­ce­des-AMG C 43

De ‘klei­ne’ AMG met V6 krijgt ex­tra pk’s en meer spor­ti­vi­teit.

Auto Review - - NIEUWS -

De nieu­we Mer­ce­des-AMG C 43 4Ma­tic brengt 390 pk op de been – 23 pk meer dan eerst. Het maxi­ma­le kop­pel van 520 New­ton­me­ter blijft ge­lijk, maar het is wel voor­han­den in een bre­der toe­ren­ge­bied (2500 tot 5000 tpm). De be­stuur­der vouwt zijn vin­gers om een nieuw, per­fect in de hand lig­gend AMG-stuur en kijkt naar een vol­le­dig di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um (op­ti­o­neel). De ne­gen­traps AMG Speeds­hift-trans­mis­sie is van nieu­we soft­wa­re voor­zien, met als re­sul­taat kor­te­re re­ac­tie- en scha­kel­tij­den. Als je met de hand scha­kelt, moe­digt de di­gi­ta­le cock­pit je op flit­sen­de wij­ze aan om bij 6000 toe­ren op te scha­ke­len. Hier­door krijg je het ge­voel in een

ras­ech­te sport­wa­gen te rij­den. Dat is pas­send, want voor­al in de Sport-Plus-stand hangt de V6 heer­lijk gre­tig aan het gas. De AMG-vier­wiel­aan­drij­ving legt de na­druk op de ach­ter­wie­len: 31 pro­cent van de kracht gaat naar de voor­wie­len, 69 pro­cent naar ach­te­ren. Dat zorgt in com­bi­na­tie met het AMG Ri­de Control-on­der­stel en de pre­cie­ze be­stu­ring voor ui­terst le­ven­di­ge rij­ei­gen­schap­pen. On­der­tus­sen bul­dert het ty­pi­sche AMG-ge­luid uit de (van­af nu ron­de) dub­be­le uit­laat­stuk­ken. Met een druk op de knop maak je de au­to meer of min­der luid­ruch­tig. Met de weg­lig­ging en het veer­com­fort is het net zo: de C 43 rijdt op com­man­do aan­ge­naam en ont­span­nen, maar een druk op de knop la­ter gaat hij heup­wie­gend en ban­den­ro­kend de bocht om. Via het AMG-me­nu roep je ge­ge­vens op over de mo­tor, de G-krach­ten en je sprint­tij­den. Voor 95.846 eu­ro is het hek van de dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.