OOR­DEEL

Auto Review - - NIEUWS -

Voor het over­gro­te deel had­den we ons ver­haal over de Fa­bia van vier jaar ge­le­den zo kun­nen ko­pi­ë­ren. Tech­nisch ver­an­der­de er na­me­lijk he­le­maal niets aan de au­to. De Fa­bia is – net als in 2014 – een pri­ma rij­den­de, re­la­tief rui­me, en niet erg uit­ge­spro­ken au­to. Een ty­pisch pro­duct uit de Volks­wa­gen-stal dus.

Onop­val­lend goed …

… maar wei­nig span­nen­de wij­zi­gin­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.