WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - NIEUWS -

De ver­lei­ding is groot om voor de Fie­sta te kie­zen. El­ke ki­lo­me­ter is een feest in de­ze klei­ne Ford, om­dat hij je met zijn fij­ne be­stu­ring bij het rij­den be­trekt en te­ge­lijk ui­terst com­for­ta­bel is op lan­ge af­stan­den. Het is de tech­niek die me de­ze keer an­ders doet be­slui­ten. Ik vind de Su­zu­ki Swift het bes­te aan de hui­di­ge ei­sen vol­doen, waar­bij een laag ge­wicht en een zui­ni­ge mo­tor bij el­ke fa­bri­kant top­pri­o­ri­teit zou­den moe­ten zijn. De Swift is ve­der­licht en erg zui­nig, en dank­zij de hy­bri­de­tech­niek toch ver­bijs­te­rend snel. Ook de hoe­veel­heid ruim­te die de Ja­pan­ners wis­ten te cre­ë­ren in een au­to met zul­ke com­pac­te af­me­tin­gen, is be­won­de­rens­waar­dig. De Swift is een ty­pisch voor­beeld van Ja­pans vak­man­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.