VOLKS­WA­GEN T5 CA­LI­FOR­NIA

€ 36.950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

Al de­cen­nia­lang heeft Volks­wa­gen met de Ca­li­for­nia een ij­zer­ster­ke troef in han­den. De­ze T5 met hef­dak is door­de­weeks een fij­ne, vol­waar­di­ge vier­per­soons au­to en tij­dens week­ends en va­kan­ties is het een zeer com­pleet uit­ge­rus­te cam­per. Dank­zij de uit­ge­kien­de in­de­ling is er ruim­te voor een twee­pits kook­toe­stel, een koel­kast, een schoon- en vuil­wa­ter­tank, vier fat­soen­lij­ke slaap­plaat­sen en vol­op berg­ruim­te. Des­on­danks is-ie net geen twee me­ter hoog, zo­dat je op bui­ten­land­se tol­we­gen het la­ge ta­rief be­taalt. Dat de ou­der­wet­se bus­jes­ruim­te niet ge­paard gaat met ou­der­wet­se bus­jespres­ta­ties, is te dan­ken aan de vijf­ci­lin­der tur­bo­die­sel­mo­tor. Diens 174 pk en 400 new­ton­me­ter zor­gen er­voor dat je ook op de au­to­bahn de lin­ker­rij­strook niet hoeft te schu­wen. En het mooie is dat hij aan de emis­sie­norm Eu­ro 5 vol­doet. Dat houdt in dat je de mees­te mi­li­eu­zo­nes ge­woon mag be­tre­den. Te­vens laat je op berg­we­gen de au­to’s met ca­ra­van moeiteloos ach­ter je en zit je in smal­le dorps­straat­jes niet met het zweet in je han­den. Ook op com­fort- en veiligheidsgebied lijkt de­ze Ca­li­for­nia op een per­so­nen­au­to: kli­maat­re­ge­ling, een na­vi­ga­tie­sys­teem, ESP, stoel­ver­war­ming en zes air­bags zijn al­le­maal aan­we­zig. He­laas heeft al dit moois ook een ste­vi­ge prijs. Ou­de­re mo­del­len zijn ui­ter­aard goed­ko­per, maar met die­sel­mo­tor zijn ze he­laas niet over­al meer wel­kom. Merk Volks­wa­gen Ty­pe T5 2.5 TDI Ca­li­for­nia Bouw­jaar 2006 Prijs 36.950 eu­ro Nieuw­prijs toen n.n.b. Ki­lo­me­ter­stand 60.447 Mo­tor vijf­ci­lin­der tur­bo­die­sel, 174 pk, 400 Nm Top­snel­heid ca. 175 km/h 0-100 km/h ca. 14 s Ba­ga­ge­ruim­te n.n.b. Aan­bie­der cam­per­spe­ci­a­list Ga­ran­tie 1 jaar Bo­vag Be­las­ting (3 mnd.) 182 eu­ro Ver­bruik (EU, ge­com­bi­neerd) 9,1 l/100 km (1 : 11,0) Apk bij af­le­ve­ring + Vol­le­di­ge uit­rus­ting, krach­ti­ge mo­tor - Ste­vi­ge prijs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.