OOR­DEEL

Auto Review - - REPORTAGE -

Hoe­wel de ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen klein zijn, is de­ze fa­ce­lift voor de Re­ne­ga­de toch in­grij­pend. Al­le ben­zi­ne­mo­to­ren zijn nieuw. Ze zijn mo­der­ner en – ver­moe­de­lijk – ook zui­ni­ger dan hun voor­gan­gers. He­laas zijn de au­to’s nog niet ge­ho­mo­lo­geerd, dus kun­nen we geen spe­ci­fi­ca­ties ver­mel­den. Maar Ser­gio Mar­chi­on­ne zal van bo­ven­af te­vre­den con­sta­te­ren dat de Re­ne­ga­de klaar is voor de toe­komst. Mo­der­ne­re ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren Specs en prij­zen nog niet be­kend

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.