OPEL IN­SIG­NIA

Auto Review - - REPORTAGE -

El­ders in de­ze uit­ga­ve tes­ten we de In­sig­nia GSi van 74.999 eu­ro. Het ba­sis­mo­del kost slechts 33.999 eu­ro. Maar an­ders dan bij Volks­wa­gen en Peugeot, kun je hem niet van al­le op­ties voor­zien. Up­gra­den naar de zes­t­raps au­to­maat is prij­zig, maar dan krijg je wel een krach­ti­ger mo­tor van 165 pk. De Maz­da6 is com­ple­ter en goed­ko­per.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.